Uw STEM voor recreatiegebied Voorne-Putten-Rozenburg

Fietspaden en banken in Brielse Meer en Bernisse

Van 27 augustus tot 16 september kunt u hier uw stem uitbrengen op enkele recreatievoorzieningen die u wilt behouden in het Brielse Meer en Bernisse. Mede naar aanleiding van uw reacties op de veranderingen in het recreatiegebied Voorne-Putten-Rozenburg heeft het bestuur besloten u deze mogelijkheid te bieden. Laat hier uw stem horen.

U kunt meebeslissen over de fietstrajecten in het Brielse Meer (1) en Bernisse (2) en over banken in Brielse Meer (2) en Bernisse (4).

Bankjes bij het Brielse Meer

Stem hier op het bankje dat volgens u moet blijven.

Bankjes bij Bernisse

Stem hier op het bankje dat volgens u moet blijven.

Fietspaden bij het Brielse meer

Stem hier op uw fietsroute.

Fietspaden bij Bernisse

Stem hier op uw fietsroute.

Regels van het spel

Om de verkiezingen eerlijk te laten verlopen, hebben we enkele spelregels vastgesteld. Deze kunt u lezen onder Spelregels. Daar vindt u ook meer informatie over wat er met uw stem gebeurt.

Wat vooraf ging

Om veilig en prettig te recreëren in het recreatiegebied Voorne-Putten-Rozenburg is onderhoud nodig.  Onderhoud aan parkeerterreinen, banken en picknicksets, toiletgebouwen, zwemstranden, afvalbakken en -containers, fietspaden, boot- en vissteigers en havens. Dat kost geld. Maar door bezuinigingen is er steeds minder budget beschikbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt: wat wordt opgeknapt en blijft behouden en wat moet helaas verdwijnen. In 2011 is het recreatieschap begonnen met het opknappen en verwijderen van voorzieningen. Onder Achtergronden vindt u meer informatie en documenten.

Tussen 10 mei en 10 juni dit jaar hebben we u gevraagd uw mening te laten weten op VPRverandert.nl over de inrichting van recreatiegebieden op Voorne-Putten-Rozenburg. Velen van u lieten van zich horen. Over uw reacties en andere bevindingen is een verslag opgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur van het recreatieschap. Op 6 juli reageerde het bestuur met enkele positieve besluiten.